לימוד הדף היומי לזכרו של ג'וחא

בשכמל"ו.
סיום הש"ס העולמי,
לע"נ יוחאי – ג'וחא הי"ד.
הש"ס מכיל 2,711 דפי גמרא (לומדים כ- 7.5 שנים).
בישוב "אלעזר", הוחלט שהפרוייקט של "הדף היומי"
יהיה ע"ש יוחאי אהובינו.
ז"א שכל יום לומדים דף 1-
וזה לע"נ יוחאי הי"ד.
בסיום האחרון, ט'-טבת-התש"פ / 6-1-20,
עשינו את הסעודה לרגל המאורע הענק הזה.
תודות ל:
רב הישוב – הרב אירם.
"אור פניך" – משפחת אשכנזי.
תושבי "אלעזר" – הלומדים והמשתתפים.