עמי נגר - עוף קדימה

מתכת חלודה - ניר קלינגל

יאיר לוי - עוף קדימה | מילים- זיו שילון